EUROSNODI

מסבי פרק : מיסבי קצה ומיסבי תפוח

Eurosnodi חברה איטלקית המתמחה בייצור מיסבי פרק (תפוח) ומיסבי קצה עם גירוז או ללא גירוז.

מיסבי קצה עם נעילת ברגים בבסיס המיסב ומחברי פרק לצירים.