RWG Frankenjura

מיסבים תעופתיים

RWG חברה גרמנית לייצור מסבים לתעופה, חלל ומערכות אופטו-מכאניות. לפני מספר שנים נקנתה ע"י חברת KAMATICS, חברה אמריקאית המובילה בעולם לייצור מסבי החלקה (Linear Bushings and Spherical Bearings) יחודיים לתעופה וחלל (ראה קישור).

החברה מספקת מסבים לתעשיה האוירית (תעופה אזרחית וחלל) ובעלת כל האישורים הדרושים לתעופה אזרחית (FAA, EN9100, EASA).