TIMKEN

מסבים קוניים

חברת TIMKEN האמרקיאית היתה לחברה הראשונה בעולם לייצר את המסבים הקוניים. ייחודה של החברה ,בנוסף למגוון הרחב ביותר של מסבים קוניים, הוא השימוש בפלדת מיסבים יחודית "CASE HARDENEND". בפלדה זו רק המעטפת החיצונית מוקשת ואילו הליבה רכה יותר, ועל כן מיסבי TIMKEN ידועים בעמידותם בהלמים חזקים ובאורך חיים יוצא דופן.